Vareopptelling


Et nytt år er hverken slutten på noe eller begynnelsen på noe. Det er fortsettelsen. Vi tar med oss alle erfaringene våre inn i et nytt år. Nyttårsaften er en fin anledning til å ta en vareopptelling over eget liv, i året som har gått.
Slutten på et år og begynnelsen på et nytt, er også en fin mulighet til å gjøre seg noen tanker om det som skal komme.
Nyttårsforsetter er for mange både gammeldags og avleggs, men et nytt år kan faktisk være en gylden mulighet til å begynne med noe nytt, eller å slutte med noe som man ønsker å kvitte seg med. Det kan sågar være en fin anledning til å sette strek over ting, ta avstand fra mennesker man ikke vil ha i livet sitt, til å tilgi, og til å etablere nye vaner, få nye kontakter osv.
Det er mange år siden mine nyttårsforsetter handlet om å trimme mer og spise sunt. Dette har etterhvert blitt mitt liv, min måte å leve på, så jeg slipper fokuset på disse oppgavene som mange helt sikkert tenker at skal være et mål for det nye året.
Mine nyttårsforsetter de senere årene har handlet om å bli et bedre menneske. Et menneske som har tilgitt både seg selv og andre, et menneske som har evnen til å oppriktig glede seg over andres suksess, et menneske som andre kan stole på, et menneske som har evnen til å rose andre og faktisk mene det, et menneske som gir av seg selv og sin kunnskap til andre, et menneske som opptrer ærlig og redelig i alle sammenhenger. Jeg sier ikke at dette alltid har vært lett, og jeg sier ikke at jeg alltid lykkes. Jeg jobber imidlertid hver dag med det uttalte målet at jeg vil være et godt medmenneske.
Dette har jeg tenkt å fortsette med i 2017 også. Det går imidlertid en grense et sted. Man kan ikke glemme seg selv, man kan ikke alltid være på tilbudssida. For meg så handler det også om å tørre å si nei. Og det handler også om å våge å gjøre nye ting, noe jeg aldri har gjort før.

Når vi nå snart går ut av 2016 og inn i 2017, og når vi lager oss noen mål for det nye året, så er det viktig å huske å ha en plan. Et mål uten en plan er nemlig bare er ønske. Et virkelig mål starter med ordene " jeg vil". Hvis man bruker pliktordene må, skal og bør så er ikke dette noe man har tydeliggjort nok for seg selv. Bruker man der i mot ordene "jeg vil" så er det enklere å lykkes. Det er nemlig forskjell på å ønske en ting og å ville en ting. Vil du det nok så lykkes du!

Da gjenstår det bare å ønske dere alle lykke til, enten dere velger å ha nyttårsforsetter eller ikke.

Husk at livet er det du selv gjør det til, også i 2017 ❤️ Godt år!

  • 180 visninger

Liker

Kommentarer