Utbrent?

Vi har ofte hørt begrepet utbrent. Å være utbrent er et symptom på langvarig stress og ingen diagnose i seg selv.
For å bli utbrent må man brenne sitt lys i begge ender. Det vil si at man yter mer enn man klarer å fylle på. Det er mange grunner til at man blir utbrent, og det er ofte summen av mange faktorer som fører til at man nærmest ikke orker mer. Man møter veggen som det også heter.
Utbrenthet ble første gang beskrevet på 1970-tallet av en amerikansk psykolog ved navn Freudenberger. Han mente utbrenthet var en konsekvens av høyt stressnivå over tid. Han fant ut at utbrenthet ofte rammet mennesker i hjelpeyrker. I dag vet man at det kan ramme alle mennesker, uavhengig av stilling og status.
Typiske tegn på utbrenthet kan være:
* følelsesmessig utmattelse
* fysisk utmattelse
* mental slitenhet
* unnvikelse
* redusert yteevne/nedsatt arbeidskapasitet

Andre symptomer er av mer fysisk karakter:
* hodepine
* mage/tarm problematikk
* endret appetitt
* søvnproblemer
* nedsatt immunforsvar/blir lett syk

Man kan begynne å tvile på egen kompetanse og på verdien av det man gjør. Det kan også gå så langt at man begynner å tvile på egen verdi. Arbeidsgleden blir redusert og man er sliten når man har fri.

En svensk studie fra 2010 viser at det er flest kvinner som rammes, og at andelen blir lavere med høyere alder.

Hva kan man gjøre hvis man har kjenner på stresset og på disse symptomene?

Det første og viktigste er å finne ut HVORFOR man ble utbrent.
Deretter må man prate med legen sin og med arbeidsgiver. Kanskje tilrettelegging i arbeidet eller endring i arbeidsoppgavene kan hjelpe? Kanskje man også bør skifte jobb,- for noen er nok det løsningen.
I tillegg til dette så må man lære seg å sette grenser. Si nei, når hele kroppen stritter i mot. Ta pauser og pust med magen.
Lytt til kroppen og vær hele tiden oppmerksom på hva som stresser deg. Prøv å finn det ut, slik at du får en bevissthet rundt symptomene. Bevissthet fører til kontroll, og kontroll forebygger utbrenthet.
Det er også viktig å ha en nærmeste fortrolig, en man kan prate med om det meste, en god samtalepartner. Hvis man ikke har det kan man bruke en nøytral person. En veileder, coach, psykolog eller annen form for terapeut. Det må imidlertid være en person man er trygg på, stoler på og har god personkjemi med.

Det er også viktig å mosjonere. Man kan gå av seg mange bekymringer og mye stress. Oppmerksomt nærvær/mindfulness er også en fin form for stressbehandling og mental trening. Å sette seg ned i 10 minutter hver dag uten å gjøre noe, uten TV, radio, musikk og PC kan faktisk gjøre underverker for en stresset person.

Hvis man er utbrent eller i er ferd med å bli det så ta det på alvor før det er for sent. Noen kommer aldri i jobb igjen etter en slik runde. Noen kommer seg tilbake, selv om de ikke er der de var før, og noen få blir helt som før.
Det som imidlertid er vanskelig med utbrenthet er at man ikke tar signalene på alvor før man er der.

Jeg tror det beste man kan gjøre for seg selv er å lære seg grensesetting, å mosjonere regelmessig og å ha en god samtalepartner. I tillegg må man fylle på med noe som er lystbetont og som gir glede.

Det er noe som heter " tøm ut når det er fullt og fyll opp når det er tomt". Det tror jeg er oppskriften for å forebygge utbrenthet.
Få stresset ut av kropp og hode, og fyll på med lystbetonte aktiviteter 💕

God helg alle💕Liker

Kommentarer