Sykt bra eller på ville veier?

Sykt bra eller på ville veier? Ja, det kan man saktens lure på.
I mai i fjor skrev jeg et innlegg om hvor imponert jeg var av norsk helsevesen. Dette skrev jeg etter at jeg selv hadde hatt en operasjon på et av våre helseforetak. For det er jo det det heter i dag. Det er ikke SYKEHUS men FORETAK. Det er New public management. Altså styrt av, og med økonomi som målsetting.
Målsettingen for sykehus bør vel være faglig høy kvalitet. Målsettingen bør være til det beste for pasienten. Jeg kan ikke forstå at de foretakene som drives i dag er til det beste for pasienten. Det kuttes sengeplasser og stillinger over en lav sko, fordi det er for kostbart å drifte. Det er med andre ord for kostbart å hjelpe syke folk!
New public management..........

Vi leser stadig om ulykker og nestenulykker som skjer på helseforetakene, og stadig flere saker går til helsetilsynet. Noe er galt!
I en slik modell blir feilkildene større, fordi det er fokus på andre ting enn på faget.


Selv har jeg vært på sykehus etter jeg skrev innlegget «Sykt bra», og oppfatningen min ble raskt endret. Det jeg opplevde gjør at jeg tror og mener at helseforetakene  er på ville veier.

Jeg har lest at helseforetakene er overadministrert og at administrasjonskostnadene har økt helt vanvittig de siste årene. Da er det neimen ikke det minste rart at det blir mindre ressurser til dirkete pasientrettet arbeid.

Nå må ansvarlige myndigheter gjenomføre en grundig kontroll, og evaluering, av disse foretakene som koster mer enn de smaker. Det er ikke lenger hus for syke folk, men tilnærmet lik butikker, der målet er å tjene mest mulig penger på minst mulig tid.

Jeg ønsker og håper at vi kan få tilbake de gode, gamle sykehusene, der faglig kvalitet betydde mest, der pasienten sto i fokus og der feilene var få. Der pasientene og de ansatte var trygge.

Slik er det ikke i dag. Mange er redde for å havne på sykehus og mange ansatte er totalt utslitte. Leger sier opp på grunn av arbeidsbelastningen og står åpenlyst fram med frustrasjonen sin. Har det ingen betydning hva disse flinke legene mener? 

Man skulle tro det var meningene til  høyt faglig utdannet personell som ble hørt, men det ser ikke slik ut.

Helseforetakene styres av mennesker med annen kompetanse, og det er helt tydelig at de ikke forstå og tar signalene på alvor.

Helseforetak og New public management skal det være,- koste hva det koste vil.

Det er ikke så farlig om det går et liv eller tre, på de ville veier!

  • 1 012 visninger

Liker

Kommentarer