Sykepleier eller ufaglært? Ett fett?

Jeg har den senere tiden lest flere innlegg, både blogg og magasiner, der bruken av ufaglærte i sykehjem og hjemmetjenester kritiseres. Spørsmålet de reiser er om man kan bruke ingeniører, frisører, husmødre og andre uten helsefaglig kompetanse i de sykepleiefaglige yrkene. De ufaglærte blir nærmest kritisert for at de jobber i disse tjenestene, og lederne som "ansetter" disse blir også kritisert.
Hadde det bare vært så enkelt at man hadde nok faglærte; sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere til å dekke alle vaktene. Det har man ikke! Det er da man må ty til de ufaglærte.
Vi lever i et land med 5 millioner innbyggere som alle har store krav til samfunnet. Hadde det vært mulig så ville vel de fleste ha ønsket seg en tjener eller to.
Sannheten er at vi lever i et godt land med svært gode helsetjenester, på tross av at vi må bruke ufaglært arbeidskraft. Det er forresten ikke bare i helsevesenet vi ser bruk av ufaglærte, de finnes i de fleste yrker, for å dekke et behov for å få utført aktuelle tjenester.
Når man bruker ufaglært arbeidskraft i sykehjem og i hjemmetjenester så skal ikke disse brukes som en sykepleier eller hjelpepleier, men de må utføre andre oppgaver, som de har kompetanse til. De fleste kan re senger og servere mat, i alle fall hvis de får opplæring. De fleste kan prate med ensomme gamle, og holde de i hånda, mens sykepleierne gjør andre oppgaver som de har kompetanse til. Man kan ikke bruke de uten utdannelse til å dele ut medisiner, til å stelle sår og til å sette sprøyter. Man kan heller ikke forvente at de har det kliniske blikket og vet hva de skal observere i et morgenstell. De er ikke utdannet til å observere hudavskrapninger, merker etter trykk, endret hudfarge, temperatur, pupiller eller virkning/bivirkning av medikamenter. De er ikke utdannet til å pleie syke mennesker, men de kan utføre viktige oppgaver som er til stor hjelp i en hektisk hverdag. Oppgaver som uansett må gjøres.
Sykepleiere og hjelpepleiere har kunnskap, holdninger og ferdigheter til å utføre sine spesifikke oppgaver, de ufaglærte sin kompetanse må brukes på andre måter.
Jeg tror uansett ikke at vi kommer utenom å måtte bruke ufaglært arbeidskraft i framtida. Det utdannes ikke nok faglærte og det opprettes ikke nok lærlingplasser, samtidig som behovet for helsetjenester er økende. Det blir stadig flere eldre, og vi vet at de fleste gamle før eller siden får behov for helsehjelp. Det blir stadig mer psykiske problemer blant folk og det blir stadig fler ensomme.
Når man "ansetter" ufaglært arbeidskraft så må man gi de grundig opplæring. De må få opplæring i etikk og i hygiene, og de må få oppgaver som de er i stand til å utføre på en forsvarlig måte, både for pasienten og for dem selv. De må også i vare tas på en slik måte at de får lyst til å lære mer. Kanskje de får lyst til å ta utdannelse i helsefagene og komme tilbake som faglærte?

Det er ikke ett fett om man er sykepleier eller ufaglært, men det er behov for begge!
Dessuten er det vel en kjensgjerning at ikke alle passer til å jobbe med mennesker, det være seg enten de er lærere, politi, sykepleier eller ufaglært.
God vakt!

  • 303 visninger

Liker

Kommentarer