Sterke kvinner

Verden er full av de sterke, flotte og inspirerende kvinnene.
Vi ser de stadig vekk både i media og ellers.
Gro Harlem Brundtland er, for meg, et eksempel på en sterk og flott kvinne, og det finnes mange som kunne nevnes.

Min eks svigermor, barnas bestemor, er en av de sterkeste og flotteste kvinnene jeg vet om. Hun har inspirert meg til å forsøke å bli like god som henne.


Hva har sterke kvinner til felles?

Jeg har lest litt og kommet fram til følgende:


Sterke kvinner finner lykken i seg selv. De tror på seg selv og har tillit til seg selv.
Dette betyr allikevel ikke at de ikke trenger anerkjennelse fra andre.
Sterke kvinner klarer seg selv. De er ikke avhengig en partner for å klare seg.

Når sterke kvinner finner seg en partner så ender de ofte opp i sunne, gode relasjoner, preget av gjensidig respekt.

Sterke kvinner ser alltid etter muligheten til å vokse og utvikle seg. De VET at det eneste som kan komme i veien for deres suksess er deres egne valg og handlinger.

Sterke kvinner har ikke behov for å lete ettter syndebukkker og å legge skylda på andre.


De venter ikke på lykke og suksess, de er der, hele tiden. De har det bra mens de er underveis.

De aksepterer at ting kan ta tid.

Sterke kvinner har god selvinnsikt. De kjennner seg selv, vet godt hvem de er, og hva de står for.

Sterke kvinner snakker seg ikke ned. De reduserer ikke seg selv til skygger av hva de kan være. De har innsett at å snakke seg selv ned er destruktivt, og samtidig bortkastet tid.

Sterke kvinner setter seg mål, og de er ikke redde for å nå de.

Sterke kvinner gir ikke opp.

Sterke kvinner er ofte god rollemodeller. De prater ikke stygt om andre, kritiserer og skaper drama. De forsøker også å unngå mennnesker som gjør det.

Sterke kvinner setter grenser.

Sterke kvinner tilgir.

De vet at tilgivelse er en gave til seg selv. De vet at tilgivelse frigjør bitterhet. De vet at tilgivelse er det beste for alle.

Sterke kvinner er ikke så opptatt av hva andre mener. De bryr seg ikke så mye om andres tanker om seg selv.

Sterke kvinner vet at de ikke er perfekte.

Sterke kvinner aksepterer seg selv slik de er. Både sine styrker, men også sine svakheter.

De aksepterer også andre, slik de er.

Sterke kvinner blir på grunn av dette mer tilpasningsdyktige. En ferdighet som fører til at de har det bedre, og får et rikere liv.

Sterke kvinner har respekt for seg selv, og for andre. De er klar over sin egen verdi. Noen av de sterke har gått igjennom vonde og vanskelige perioder, før de ble klar over sin verdi og sin styrke.

Sterke kvinner bygger personlig nettverk. De tør å be om støtte, råd og veiledning. De vet at selv ikke den sterkeste, kan beherske og takle alle livets utfordringer alene.

❤️


De fleste av oss kjenner, eller vet om sterke kvinner, - og så er det heldigvis slik at alle kan øve seg på å bli sterkere. Når man blir sterkere, blir man tryggere , og med tryggheten blir man bedre medmennesker.

Kjenner du en sterk kvinne?

Fortell henne at hun inspirerer deg.

❤️

  • 226 visninger

Liker

Kommentarer