Siste nytt om demens. Risikofaktorer

Jeg har vært på Demenskonferanse. Siden demens er fagfeltet mitt, ønsker jeg å formidle litt fra foredraget med en av landets beste demensforskere, nemlig Geir Selbæk.
En gledelig nyhet når det gjelder demens er at andelen mennesker med demens viser en tendens til å gå ned. Nedgangen gjelder først og fremt menn.
Det har skjedd noe, men hva?
Man tror det er utdanning, som faktisk beskytter mot demens. Videre er det at folk har bedre hjertehelse. Hjerte og blodkar har blitt bedre.

RISIKOFAKTORER for demens:

Nedsatt hørsel. Særlig de som ikke bruker høreapparat. Dette er faktisk den sterkeste faktoren! OBS.....dette er nytt!!!
Depresjon
Overvekt
Diabetes
Røyking
Høyt blodtrykk( når man er under 80 år)
Lite sosial stimuli

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det i 2016 var 104000 med demens i Norge. Tallene er imidlertid usikre.
Årlig kostnad pr person med demens er 360000.- Man regner med at et helt demensforløp koster 2.9 millioner.

Demens er en svært alvorlig sykdom, både for den som rammes, og for deres nærmeste.

Derfor må vi alle gjøre en innsats, både for oss selv og for våre nærmeste med hensyn til forebygging.

Vennligst spre informasjonen. Det er viktig at alle vet om risikofaktorene. Noe av dette er det lett å gjøre noe med!

Jeg skal komme tilbake til verdighet i demensomsorgen i et senere innlegg.

  • 182 visninger

Liker

Kommentarer