Selvfølelse eller selvtillit?

Du har god selvtillit, ikke sant?
I alle fall ser det sånn ut!
Men hvordan står det til med selvfølelsen?
Er den like god som selvtilliten?

Selvtillit og selvfølelse er to begrep som ofte blir brukt omhverandre, men som er to forskjellige ting.
Man kan godt ha god selvtillit, men dårlig selvfølelse, og det er også mulig å ha god selvfølelse, men dårlig selvtillit overfor enkelte ting.

Både selvtillit og selvfølelse skapes i relasjoner, helt fra barnsben av, og grunnen til at den blir så forskjellig handler i stor grad om arv og miljø.


Hva er forskjellen på selvtillit og selvfølelse?


Selvtillit handler om det du GJØR, mens selvfølelse handler om det du ER.
Hvis du er flink i jobben din og vet det da vil du ha god selvtillit på dette området. Du kan allikevel ha dårlig selvfølelse.

Selvfølelse handler om verdien man setter på deg selv slik man ER. Selvfølelse handler hvordan vi ser på oss selv, hvem vi er og hva vi står for. Selvfølelse er knyttet til selvinnsikt. Man kan ganske enkelt si at det handler om hvorvidt man er glad i seg selv eller ikke!

Selvtillit handler om verdien vi setter på oss selv i forhold til det vi gjør og får til. Man kan ha veldig god selvtillit i forhold til "arbeidsoppgaver" man lykkes med, men allikevel kan selvfølelsen være dårlig,fordi man har negative tanker om seg selv slik man er.

Man kan også ha god selvfølelse, men allikevel ha dårlig selvtillit overfor enkelte ting, fordi man er klar over sine svakheter.

Er god selvfølelse og god selvtillit like viktig?

Det er ikke bra å ha FOR god selvtillit, men det er heller ikke bra å ha for liten tiltro til egne kunnskaper og egne evner.

Den beste kombinasjonen er kanskje god selvfølelse og en passe stor porsjon selvtillit?

🌷

Hva kjennetegner en person med lav selvfølelse?

* Vedkommende ser ned på seg selv,og prater stygt om, og til seg selv

*Føler seg mislykket og opplever ikke at man har noen verdi

*Prater i stor utstrekning nedsettende om andre, og "dømmer" andre

*Sammenligner seg hele tiden med andre

*Gjør ting for å bevise at man er god nok

*Gjør hele tiden ting for å tilfredsstille andre, istedet for å gjøre det man selv ønsker

🌷

En person med GOD selvfølelse vil respektere både seg selv og andre.

🌷

Hva kan man gjøre for å bedre en dårlig selvfølelse?

*Vær ærlig mot deg selv og mot andre

*Stol på deg selv,og tro på at du er bra nok akkurat slik som du er

*Ta vare på gode venner og kvitt deg med dårlige

*Prat pent til andre, og om andre

*Gi av deg selv og rekk ut en hånd til de som trenger det

*Unn andre å lykkes

*Gjør alltid ditt beste og gi aldri opp

*Hold alltid avtaler

*Lær deg å lytte til andre

*Lær deg å ta i mot tilbakemeldinger, både ris og ros

*Lær deg å be om unnskyldning

🌷

Dårlig selvfølelse utløser ofte en hel rekke vonde følelser som for eksempel: Skyld, skam, sjalusi, misunnelse og mindreverdighet.

Dette er følelser som gradvis blekner når du jobber med å bedre selvfølelsen din, og man vil etterhvert føle seg både bedre, sterkere og tryggere.

🌷


TRO PÅ DEG SELV

Tro på

at du kan

si til deg selv at du

får det til

ikke la andre tråkke deg ned

Tro på

at du er flink

tro på

at du er helt spesiell

tro på

at du er helt unik

Ha troen på deg selv

voks deg sterk i den

voks deg stor i den

ikke mist den

selv om du gjør feil

husk at du kun er

et menneske.

Ragnvald Sørheim

❤️  • 137 visninger

Liker

Kommentarer