Kopi - Motivasjon

Av og til så lurer jeg på hva det er som motiverer meg.

Hva er det som motiverer meg til å gå på jobb, til å trene, til å være barnepike, til å skrive, til å lese, til å strikke, til å gå på konsert, på utstilling eller til andre ting?
Hva er det som driver meg?

Motivasjon er en indre tilstand som "vekker"måten vi er på, og det har med et mål å gjøre.
Det er et motiv som fører til at følelser, tanker og fornuft opptrer sammen, og gir mening.
Motivasjon er en drivkraft til handling, og til læring.

Motivasjon er ikke noe vi har eller noe vi mangler. Det handler om enten god eller dårlig motivasjon.
Hvis man sier at man ikke er motivert så har man dårlig motivasjon.

Motivasjonen kan komme innenfra eller utenfra. Indre og ytre motivasjon.
Den indre motivasjonen handler om det vi har lyst til å gjøre, men den ytrestyrte handler om faktorer utenfor deg selv, for eksempel lønn.

De som er styrt av indre motivasjon presterer ofte bedre enn de som er styrt av ytre motivasjon. De indremotiverte har det også bedre med seg selv, og med andre mennesker.

Det er tre faktorer som er viktige når det gjelder motivasjon.
Det er selvbestemmelse, kompetanse og tilhørighet.

Man må ha frihet i oppgaveutførelsen, man må ha passe store utfordringer som man mestrer og man må føle at man er en del av et fellesskap.
I et arbeidsmiljø har lederne en viktig oppgave i å sørge for at medarbeiderne er i stand til å motivere seg selv.

Så hva er det som motiverer meg til alt jeg holder på med?
Motivasjonen min er som regel indrestyrt, men jeg, som alle andre, må av og til gjøre oppgaver som jeg har dårlig motivasjon for.
Slik er det å være menneske. Vi får ikke alltid gjort bare det som er lystbetont.

Jeg er motivert til å gjøre en god jobb i demensomsorgen fordi jeg synes det er moro. Nå høres det kanskje ille ut å synes at en så alvorlig sykdom som demens kan være moro, men det handler om muligheten til å kunne hjelpe andre, og det handler om min kompetanse.
Det er moro!
Det handler om å føle at jeg mestrer, at kompetansen min betyr noe for andre, og at jeg kan få drive med det jeg kan.

Likedan er jeg motivert til å studere ernæring fordi jeg synes det er spennende, interessant og moro.
Det er krevende når jeg leser kjemi og ikke skjønner det fnugg, men jeg drives videre av lysten, til å forstå og til å lære mer.

Når jeg leser og skriver, så er det reneste mindfulnessen for meg. Det er moro og det er terapi. Det gir meg mye.


Men hva med treninga da? Hva er det som driver meg til å løpe etter vegen eller til å løfte tunge vekter? Er det også indrestyrt?
Eller er det styrt av utenforliggende faktorer, som det å prøve å se bra ut?
Jeg tror det er en kombinasjon. En kombinasjon av å forsøke å ha en god helse, av at kroppen min og sinnet mitt ikke skal forfalle, og av at det faktisk er moro.
Det ER moro, men mest etterpå, når endorfinene bruser i blodet.

Hva som motiverer meg til å være barnepike er vel ikke så vanskelig å tenke seg?
Det er kjærlighet.
❤️
Kjærligheten er en sterk indre motivasjonsfaktor. Tenk om vi kunne hatt mye mer kjærlighet med oss i ALT vi gjør, enten det er jobb eller privatliv. Tenk om vi kunne hatt litt mer varme og omsorg for både oss selv og hverandre? Jeg tror det hadde hjulpet på motivasjonen til alle mennesker.

Fordi:
Ingenting skaper så mye motivasjon, glede, inspirasjon og selvtillit som det å få høre at man KAN noe og BETYR noe.

❤️  • 315 visninger

Liker

Kommentarer