Lykken er å være positiv ❤️

Jeg er positiv.
Det er en spenstig påstand, ikke sant?
Andre kan gjerne mene noe annet, men selv mener jeg at jeg er en positiv person, en person som ser etter muligheter og løsninger, i stedet for å problematisere og å "male fanden på veggen".

Er positivitet et livssyn?

Livet er mest positivt,- ikke sant? Det handler i stor grad, om å kunne se det positive i det negative.

Hvis vi aldri hadde opplevd vonde og såre ting, så ville vi heller ikke kunne kjent igjen det som er godt,- det positive.

Livet mitt har ikke alltid vært en dans på roser. Jeg har som de fleste andre gått på noen "smeller". Noen har jeg forårsaket selv, og andre har jeg indirekte blitt en del av.

Slik er livet.

Jeg vet at hvis det ikke hadde vært for disse "tornekvistene" i livet mitt så hadde jeg ikke hatt det utgangspunktet som jeg har i dag.

Jeg hadde ikke hatt de erfaringene som har gjort meg til det mennesket jeg er.

Alt som skjer har en mening.

Når man står midt oppe i vanskelige og strevsomme ting kan det være vanskelig å se noe positivt i det hele tatt. Man må som oftest få opplevelsene litt på avstand, før man kommer dit at man forstår at dette også hadde en mening, at det førte noe positivt med seg.

Mange opplever at det er vanskelig å være positiv. Dette kan ha med erfaringer fra barndommen og oppveksten å gjøre. Det er imidlertid fullt mulig å bli mer positiv, hvis man vil.

Det kan jobbes med. Man må lage seg en plan, med en målsetting.

Husk

"dæ ær ittno som kjæm ta seg sjøl".

Jeg har VALGT å være positiv.

Det er sannsynligvis ingen personer som går rundt og er lykkelige hele tiden, det er ikke naturlig, men man kan jobbe seg fram til en positiv holdning, et positiv livssyn som gjennomsyrer alt man gjør og alt man er.

Man kan jobbe seg fram til en flyt som gjør at livet oppleves godt.


For å forsøke å gjøre dagene dine gode kan du hver morgen tenke en liten god og positiv tanke.

Hvis du i tillegg koster på deg et lite smil, til deg selv eller andre, så forsterker det den positive tanken.


Når livet er vanskelig, husk det er bare en dårlig dag. Ikke et dårlig liv.

❤️

  • 628 visninger

Liker

Kommentarer