Jeg er skuffet....

Hva er skuffelse?

Skuffelse er følelsen av misnøye over en positiv forventning som ikke ble innfridd.

Skuffelse kan være en årsak til psykisk stress.

Skuffelser er ikke til å unngå. Skuffelser er en del av livet.


Man kan bli skuffet over seg selv eller andre, man kan bli skuffet over utfallet av oppgaver, valgte løsninger og andre ting.

Det er imidlertid stor forskjell på hvordan vi takler våre skuffelser.

En sjelden gang så tillater jeg meg å bli skuffet over andre mennesker.

Jeg vet det handler om meg.

Det handler om mine forventninger som ikke innfris slik jeg forestilte meg, og det handler om hvordan jeg som person håndterer min egen reaksjon.

Hvordan skal man håndtere skuffelse over andre?

Det er lett å innta "offerrollen". Flinke piker gjør ofte det. De bebreider seg selv for at de blir skuffet. De vender skuffelsen og sinnet innover i seg selv, og påtar seg all skyld.

Menn gjør det ofte motsatt, de blir sinte og tar det ut der og da, istedet for å vende skuffelsen innover i seg selv.

Når man blir skuffet så kan man ikke skylde på den man blir skuffet over, og man kan heller ikke bebreide seg selv.

Dette er ingen enkel oppgave. Hva skal man da gjøre?

Det er lett å ta på seg skylda for andres utilbørlige oppførsel, det er lett å bli sint, og kanskje også hevngjerrig.

Men ikke noe av dette er hensiktsmessig reaksjonsmønster.

Jo stødigere man står i egne sko, og jo mere verdifull man selv føler seg, jo lettere blir det å håndtere en skuffelse.


Når man blir skuffet så er det ofte av mennesker som man har tillit til, stoler på, og forventer mye av, og det er vel nettopp derfor det oppleves så vondt.

Når folk man er glad i, folk som betyr mye for en skuffer deg,- da oppleves det kanskje både overraskende og vondt.

Uansett hva man er skuffet over, og hvem man er skuffet over, så har man en unik mulighet til å bli bedre kjent med seg selv. Man kan bruke skuffelsen til å reflektere over hvorfor man reagerer som man gjør.

Hva skjedde? Hvorfor ble jeg skuffet? Hva handler dette om? Har følelsene mine noe med tidligere erfaringer å gjøre?

Hvordan kan jeg unngå å bli skuffet?

Hvordan kan jeg best mulig støtte meg selv?


Videre er det viktig å jobbe med sin egen verdighet, sitt egenverd.

Det å ha noen å prate med kan være godt, det kan hjelpe. Det kan også av og til hjelpe å bearbeide skuffelsen via fysisk aktivitet. Gå en tur eller å løpe seg sliten. Det renser hjernen og man kan se klarere på situasjonen.

Tilslutt ønsker jeg igjen å påpeke dette med akseptasjon.

Aksepter at du er skuffet.

Tillat deg å være såret og lei deg. Tillat deg å være sint. Gråt om du må.

Skuffelser er ikke til å unngå. Det er måten vi håndterer følelsene våre på, som er avgjørende for hvordan vi tar det.

Øv deg seg hver dag på å føle deg verdifull, smil til deg selv og andre, vær sterk og du vil tåle skuffelser på en måte som ikke gjør deg vondt.

❤️

  • 312 visninger

Liker

Kommentarer