INTUISJON

Alle mennesker har hørt om intuisjon, men hva er det egentlig?
Intuisjon kan beskrives som en indre veiledning, og det er noe langt mer enn en innskytelse. Mange oppfatter intuisjon som noe kun enkelte personer er i besittelse av, men dette er ikke riktig. Intuisjon er en naturlig egenskap som alle har, og som alle kan utvikle. Vi har alle hørt utsagn som: "stol på følelsene dine" og "lytt til magefølelsen din". Noen har også hørt "følg din egen overbevisning". Alt dette er faktisk måter å bli veiledet på. Intuisjon er når du plutselig bare vet noe, uten å vite hvor det kommer fra.
For en tid tilbake satt jeg i bilen på vei til et sted et par mil unna der jeg bor. I bilen kom jeg plutselig til å tenke på en tidligere mannlig arbeidskollega som jeg ikke har sett på mange år. Hvorfor han dukket opp i tankene mine vet jeg ikke. Omlag 5-10 minutter etter jeg hadde tenkt på han så møtte jeg han. Mange vil hevde at dette er tilfeldig, noe det sikkert kan være, men jeg synes det er spesielt å oppleve slike ting. Dette er ikke den eneste gangen jeg har opplevd lignende episoder. Det er dette som kalles intuisjon. Noen mennesker har en velutviklet evne til å føle ting på seg. Jeg anser mine evner i så måte som relativt vanlige.
Intuisjonen mottas forskjellig: Indre forestillinger, symbolske bilder, drømmer, metaforer, magefølelse eller en plutselig tanke. Det kan også være ord.
Albert Einstein har sagt: "Intellektet har lite å gjøre på veien til oppdagelsene. Det kommer et sprang i bevisstheten, kall det intuisjon eller hva du vil, og så har du løsningen, men du vet ikke hvordan eller hvorfor."

Mange har sagt mye om intuisjon, men en mann ved navn Douglas Bloch har uttalt noen ord som flere burde forsøke å etterleve. "Når du begynner å leve i øyeblikket, vil du oppleve en nesten umerkelig, men dyptgripende forandring. Bekymringene for framtiden vil opphøre, en dyp ro vil omslutte deg, en ro som sier: Alt er bra, det er ingenting å frykte, alt skjer i følge en plan, og du blir ledet hvert skritt på veien."
Når man begynner å leve mer her og nå, så blir det også lettere å få tak i sin egen magefølelse. Sin intuisjon.

For å sitere en kjent skikkelse: "Fred kommer innenfra. Ikke søk etter den utenfor deg selv." Buddha.

Jeg har jobbet lenge med oppmerksomt nærvær, og prøvd å bli flinkere til å leve i øyeblikket. Det er ikke lett, men det er lettere enn før. Det er vel med oppmerksomt nærvær og intuisjon, som med alt annet at øvelse gjør mester. Vi er alle på vei!

Bildet til teksten visualiserer intuisjon som en vanndråpe som faller og sprer sine ringer av innsikt. Bildet er lånt fra Internett og merket Jose Manuel Suarez.

Liker

Kommentarer