Hovmod står for fall

I dag skal jeg skrive om en av de syv dødssyndene, nemlig HOVMOD.
Hovmod. Hva betyr egentlig det?

Å være hovmodig betyr at man har en sterk tro eller overbevisning om at man er bedre enn andre. Alltid, eller i gitte situasjoner.

Å hovere kommer sannsynligvis av det samme.

Å være hovmodig innebærer store tanker om seg selv, og personen hevder seg selv på mange måter;selvhevdelse.
Å være hovmodig blir ofte sett på som en dårlig egenskap hos mennesket.

Andre begreper som beskriver noe av det samme er arroganse, overlegenhet, selvopphøyelse, overdreven stolthet eller selvfølelse.

En hovmodig og svært selvgod person kan virke både utilnærmelig og uoppnåelig, og han bruker denne egenskapen til å løfte seg selv opp over andre, slik at andre ofte kan føle seg små sammen med slike personer.
Det kan være vanskelig å få en relasjon til en slik person, både fordi den hovmodige ikke slipper andre inn på seg, og fordi den andre blir liten og utrygg.

Hovmodige mennesker appellerer ikke til tilliten og tryggheten hos andre, og kan virke svært kalde.

Nå er det vel også slik at de som denne egenskapen er mer framtredende hos, ikke alltid er like hovmodige. Det kan muligens være situasjoner der de også er mer ydmyke. Mennesker er jo sjelden enten eller, men en blanding av mange ulike egenskaper, som er mer eller mindre framtredende.

Vi har vel alle opplevd de.
Jeg vet at jeg har møtt de. Både i privat sammenheng og i jobbsammenheng.

De gir meg ingen god følelse, men snarere en følelse av ikke å være verdt noe.

Nå skal jeg ikke glemme å nevne at noen av de menneskene vi opplever som både overlegne og arrogante, kanskje ikke er slike i det hele tatt. Kanskje de bare er veldig beskjedne, eller i gitte situasjoner er utrygge, eller at de har andre utfordringer som får dem til å virke overlegne.

Dette er allikevel kanskje ikke de som er hovmodige, og som hovmodighet er et gjennomgående personlighetstrekk hos.
Det kan kanskje også være en blanding.

Hovmodighet er en av de såkalte dødssyndene og det er et vanskelig tema å skrive om. Jeg har på ingen måte fordypet meg i dette, så det jeg skriver her er veldig overfladisk, men det kan kanskje være en liten påminnelse til oss alle.

Jeg vet at jeg ikke ønsker å være en slik person. En hovmodig og arrogant person som alltid vet best, kan mest og er bedre enn alle andre.
Jeg ønsker å være en inkluderende og ydmyk person, som kan trøste, som kan veilede, som kan hjelpe og som kan tenne håp der det er nødvendig.
En person som andre kan stole på og som andre har tillit til.

Er det ikke slik vi alle gjerne vil være? Gode mennesker!

Det er ikke alltid like lett, og vi tråkker av og til feil, men det er som regel mulig å rette opp igjen. Ordene unnskyld, omforlatelse eller beklager kan gjerne brukes oftere.

Jeg respekterer alltid mennesker som har evnen til å be om unnskyldning, men jeg respekterer ikke hovmodige mennesker som tråkker på andre for å hevde seg seg!

Med dette så ønsker jeg alle en fin dag, og håper alle kan feie stoltheten overbord og være gode mot andre.
❤️

  • 884 visninger
  • Near Kapp

Liker

Kommentarer