Fri og forventninger

Det er lørdag, det er fri, og jeg har noen forventninger. Forventninger om en god fridag med de nære ting.
Vi har alle forventninger. For meg er forventning et positivt ladet ord, men det trenger ikke være slik for alle, og kanskje ikke alltid. Noen ganger har mange kanskje forventninger som ikke er positive?

Hva betyr det å ha forventninger? Er det akkurat det samme som å ha forhåpninger?
FORVENTNINGER er en forestilling om framtiden, en kognitiv innstilling. Før en forandring vil det være forventninger om framtida.
Forventninger er kanskje den sterkeste drivkraften for personlig utvikling.
FORHÅPNINGER er at man håper på noe, drømmer om, eller at det er en utsikt til noe. Det kan også beskrives som et von om noe. Eller det kan være at man formoder noe.
Det er altså litt forskjell på forventninger og forhåpninger.

Innledningsvis så sa jeg at man av og til også kan ha mindre gode forventninger. Forventningene er da preget av håpløshet, pessimisme og negativitet. De gode forventningene er preget av det motsatte, nemlig håp, optimisme og positivitet.
Vi har jo alle forventninger, enten til oss selv, til andre mennesker eller til andre ting. Vi forventer for eksempel at medikamenter skal virke, - ikke sant ? Da har vi en positiv forventning eller et håp. Men når vi er inne på det med medikamenter så er det også slik at forventningen om effekt av et medikament, det gir i seg selv effekt. Placeboeffekten.

For meg er det viktig med avklarte forventninger i ulike relasjoner, kanskje spesielt i et arbeidsmiljø. En leders viktigste arbeidsoppgave er å skape resultater. Dette gjøres ved å ivareta og utvikle sine medarbeidere og virksomheten. For at dette skal kunne skje må forventningene være avklart. Forventningene til leder, til ansatte, til oppgaveutførelsen og til resultatene. Nøkkelen til avklaring av forventninger er kommunikasjon. Avklarte forventninger skaper tydelighet i relasjonen. Dette er i første omgang et lederansvar. Utydelig forventningsavklaring gir rom for tolkning og antakelser. Dette borger ikke for gode resultater.

Når forventninger ikke innfris da kan man fort oppleve skuffelse. Enten det er i arbeid eller fritid. Men er det da slik at man etter å ha blitt skuffet slutter å ha forventninger, slutter å håpe, slutter å glede seg og se framover? Kanskje for noen og kanskje av og til. Noen kan bli så skuffet at de aldri våger seg på samme utfordring igjen.
Er det mulig å unngå forventninger? Kanskje, hvis man bare stiller seg åpen, uten å forvente noe. Spørsmålet blir da om dette er en form for "forsvar" som kan beskytte mot skuffelse, mot sorg og mot å kjenne på en psykisk smerte. Skuffelser er ikke til å unngå. Det er vondt, men det er ikke farlig, og det går som regel over. I alle fall så blekner det med tiden. Det hele kommer selvsagt an på hvilken betydning situasjonen har. Det er ikke mulig å generalisere.

Når jeg skal møte andre mennesker,uansett i hvilken situasjon, så velger jeg å ha en positiv forventning. Det kjennes godt, og jeg opplever sjelden skuffelse. Når jeg skal i pasientmøter tenker jeg alltid at dette vil bli et godt møte. For pasienten og for meg. Da er faktisk halve jobben gjort. Møtene preges av likeverdighet og gjensidighet.

Tenk at vi faktisk har mulighet til å påvirke hverdagen vår ved å ha positive forventinger.
Forventinger er for meg et fint ord. Når jeg sier ordet så kjenner jeg på en glede.
Tenk hvor godt det er å ha noe å se fram til. Det trenger ikke være store ting. For meg er de små tingene av størst betydning. Det å spise frokost i fred og ro, det å gå en tur i skogen, det å lese ei bok eller kjøpe meg garn til et nytt strikkeprosjekt. Dette er hverdagsforventninger og hverdagsgleder.

Akkurat her og nå er det lørdag formiddag, og jeg har forventninger. Store forventinger om små gleder.
Forventningene er kanskje aller best på forhånd.....når man gleder seg.....eller ser fram til noe.
Jeg er veldig enig med en av de klokeste jeg vet om, nemlig Ole Brumm. Han sier det så fint om forventninger:

" Selv om det å spise honning er en meget god ting,
er det et øyeblikk like før du begynner å spise,
som er enda bedre enn når du gjør det."

God helg med gode forventinger til dere alle :)

  • 364 visninger

Liker

Kommentarer