Du lurer ikke meg! Om kroppsspråk.

Kroppen vår forteller omgivelsene mer enn vi tror!
Vi kommuniserer på to måter, nemlig verbalt og non-verbalt.
Hele 80% av all vår kommunikasjon foregår uten ord.
Det er faktisk noe å tenke på.
Kroppsspråk omhandler blikk, øyebevegelser, ansiktsutrykk, mimikk, alminnelige små gester, kroppsholdning,
måten du sitter på,måten du holder armene og hendene dine på, og så videre.
Synlige håndflater er et tegn på trygghet, åpenhet og ærlighet.
Sammenknepet munn kan tyde på skepsis og tilbakeholdenhet.

Er det samsvar mellom det du sier med ord og det du sier med kroppen din?
Hvis det er samsvar så kalles kommunikasjonen for kongruent. Hvis det ikke er samsvar så sier vi at kommunikasjonen er inkongruent.
Kroppen vår prater alltid sant.
Kroppsspråket understreker ofte betydningen av ordene.
Følelsene våre blir gjerne synliggjort gjennom kroppsspråket vårt.
Når det ikke er samsvar mellom verbal og non-verbal kommunikasjon er det lett å tro at vedkommende lyver, eller forsøker å skjule noe, men det kan også være usikkerhet som kommer til syne.


Inkongruens kan også være helt bevisst.

Det kan være en måte å manipulere på, være ironisk eller sarkastisk på.


Uoverensstemmelse mellom ord og handling betegnes forøvrig som dobbeltmoral.

Kroppsspråk er noe alle registrerer, men få tillegger nok betydning. I en del situasjoner kan man prøve å skjule det man egentlig mener med ord, men dette avsløres fort av kroppsspråket.
Det er ikke lett å bli tatt seriøst hvis det er stort avvik mellom ord og kroppsspråk.

Det er allikevel viktig å være klar over at det er en del kroppsspråk som man ikke helt er herre over, slik som for eksempel rødming, eller blunking eller stamming. Selv om stamming har med ordene å gjøre, så blir det en del av kroppsspråket når man sliter med å få fram ordene.

Vennlige og velmenende mennesker har et åpent blikk, de smiler og de virker med hele sin framtoning tillitsvekkende og trygge.

Lite vennlige mennesker har ofte en motsatt kroppsholdning. De virker lukket, lite tillitsvekkende og usikre.

Kanskje de også ER veldig utrygge og har dårlig selvbilde?


Vi møter alle ulike mennesker på vår vei.

Alle er vi forskjellige og vi kommuniserer ulikt både verbalt og non-verbalt.

Det er også viktig å huske på at betydningen av kroppsspråk kan variere fra kultur til kultur. Tommel opp, betyr ikke det samme i midt-østen som i Norge.

Det er imidlertid EN ting som betyr det samme i alle kulturer og på alle språk, nemlig SMILET.

Det er ikke for ingenting at smilet er kalt vennlighetens verdensspråk.


Hva med å la et ekte og varmt smil bli ditt varemerke?

Og hvis du møter folk som ikke har noe smil, så gi dem ditt!


❤️


  • 428 visninger

Liker

Kommentarer