Demens og demensvennlig samfunn

Det har etterhvert blitt mange som har engasjert seg i kampen mot demens. I Norge i dag er det over 70 000 mennesker som har en demensdiagnose, kanskje nærmere 90 000. Det er over 350 000 pårørende som er rammet av sykdommen. Om ca 30 år vil antallet med demens være doblet, - hvis man ikke finner noe som kan løse demensgåten. Hver høst arrangeres det en Demensaksjon, hvor innsamlede midler går til demensforskning. Kanskje man en dag kan glemme demens.
Det har av mange ulike årsaker vært lite åpenhet om demens, derfor vet dessverre folk flest fortsatt lite om sykdommen.
Hva er demens? Mange har hørt om det, men vet ikke hva det handler om. Mange tror at det har med en form for forvirring eller galskap å gjøre. Demens er faktisk allerede nevnt i Njåls Saga, og sykdommen har hatt mange navn. Noen har kanskje hørt snakk om åreforkalkning, alderdomsvås, om å gå i barndommen og om senilitet. Sykdommen har hatt mange ulike navn og den har mange ulike ansikter. Ingen mennesker som får en demenssykdom er like. Dette har jo selvfølgelig sammenheng med at vi er forskjellige i utgangspunktet. Vi har forskjellige personligheter som preger oss hele livet, enten vi er friske eller syke. Demens rammer både yngre og eldre.
DEMENS er ikke en sykdom, men det er mange forskjellige sykdommer som har det til felles at de rammer hjernen, slik at man får problemer med blant annet hukommelsen. Man kan godt si at demens er et sekkebegrep, eller en samlebetegnelse for en rekke ulike hjernesykdommer.
Den mest kjente demenssykdommen, den som mange har hørt om er Alzheimer. Denne sykdommen ble oppdaget av en lege ved navn Alois Alzheimer i 1901. Den første pasienten dr.Alzheimer beskrev var en dame på 49 år som het Auguste Deter. Også bare kalt Auguste D. Det var en meget syk og anorektisk dame. Hun døde da hun var 55 år gammel av sin demenssykdom.
De vanligste symptomene på demens er: Redusert hukommelse, sviktende orienteringsevne, språkproblemer, redusert evne til å planlegge og utføre praktiske oppgaver,redusert evne til å lære nye ting, passivitet, angst og depresjon. Alvorlige symptomer for den som rammes og deres nærmeste.
Forløpet varierer fra person til person, og ingen kan helt sikkert si noe om hvordan sykdommen vil utvikle seg hos den enkelte som får diagnosen. Sykdommen utvikler seg gradvis, og som oftest er demenssykdom en lang prosess, som kan vare fra noen få år og til omkring 20 år.
Pårørende har uttalt at det er som å være i en begravelse hver dag. De opplever stadig funksjonstap og nye symptomer som er vonde å forholde seg til. Pårørende forteller at det verste er nå pasienten ikke lenger kjenner de igjen og vet hvem de er. En stor sorg.
Noen lurer sikkert på hva som skjer i hjernen når man får en demenssykdom. Det som skjer er helt enkelt sagt at hjernecellene dør. Når de dør så virker ikke hjernen lenger som den skal. Det kan være ulike områder i hjernen som rammes, og derav også ulike symptomer. Et område som alltid rammes ved Alzheimer er Hippocampus området. Dette området har med hukommelsen å gjøre.
Det å få en demensdiagnose er en svært alvorlig beskjed å få, og mange går inn i en sorgprosess. De blir utrygge, redde og engstelige og mange lurer på hvordan livet skal bli, og hvordan de skal klare seg. Sannheten er at de vil bli helt avhengige av døgnkontinuerlig tilsyn for å klare seg.

Det er svært viktig hvordan demenssyke bli møtt i samfunnet og i lokalmiljøet spesielt,- og derfor har Nasjonalforeningen for folkehelsen/Demensforeningen startet en kampanje som er kalt "Demensvennlig samfunn". Dette er en folkeopplysningskampanje hvor de bedriftene som deltar på kurs blir sertifiserte demensvennlige bedrifter. All ære til de som ser betydningen av å delta på disse kursene rundt omkring i Norges kommuner.
Mennesker som rammes av demens er bare helt vanlige mennesker, som får en sykdom som rammer på verst tenkelige sted, nemlig hjernen vår. Det er derfor av stor betydning å møte disse menneskene slik som vi møter andre medmennesker, nemlig med respekt, og gjerne med en hjelpende hånd og et smil om munnen. DA gjør du hverdagen bedre for den syke❤️

Liker

Kommentarer

TheRockInkChick
TheRockInkChick,
Eg jobbet på skjermet avd for demente i 3 år. Det va så utrolig mange flotte mennesker som bodde der😊 De va så fulle av kjærlighet selv om de hadde diagnosen demens
nouw.com/therockinkchick
Livoghelse
Livoghelse,
Tusen takk for at du tok deg tid til å kommentere:) Det kan være veldig fint jobbe med mennesker med demens
nouw.com/livoghelse
TheRockInkChick
TheRockInkChick,
Eg likte godt å jobbe me mennesker me demens😊 og selv om eg har byttet jobb så er eg enda innom på noen vakter. Klarer ikke å gi helt slipp for de gav meg så utrolig mye. Og de fikk meg mange ganger til å se annerledes på ting 😊
nouw.com/therockinkchick
Livoghelse
Livoghelse,
Så hyggelig å høre. Demensomsorgen trenger ansatte som er glad i mennnesker😘
nouw.com/livoghelse