Blogget fra mobilen min

Relasjoner og bevissthet.
Alt starter i en relasjon. Vi fødes i relasjoner, vi såres i relasjoner og vi heles i relasjoner.
Lar redselen for avvisning hindre deg fra ekte og sanne relasjoner? Lar du redselen for avvisning begrense deg? Veldig ofte skjer dette helt ubevisst, og relasjonene blir flyktige og grunne. Relasjoner som ikke er gode for oss kan gå fort over, eller de kan bli langvarige og vonde. Det kan være vanskelig å komme ut av relasjoner, og av og til synes det som om de relasjonene som burde vært brutt, opprettholdes. Nære relasjoner er ofte de som er de vanskeligste. Noen familier er velfungerende, og det er lite relasjonelle utfordringer, mens det i andre familier oppleves som et mareritt å være sammen.
Det er mange grunner til at det er slik, men økt forståelse og bevisstgjøring rundt egen person, kan bidra til at det blir enklere å være i de ulike relasjonene som livet byr på. Det kan også være enklere å komme seg ut av relasjoner som man ikke har det bra i når man er mer bevisst egen person. Hvem blir du i dine relasjoner?
Bevissthet rundt det vi tror om oss selv er en viktig del av vår personlige utvikling. Veien ligger i å våge å sette spørsmålstegn ved eget selvbilde. Stille spørsmål og kjenne etter. Hvilket syn har du på deg selv? Hvilket bilde har du av deg selv?
Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, kan bidra til å bli bevisst, fordi stillheten fører deg inn i deg selv. Du får bilder, tanker og følelser,- og etterhvert vil du se sammenhenger og bli bevisst. Gode og ærlige venner kan også være til hjelp i slike bevisstgjøringsprossesser. Det er i forholdet til andre man speiler seg selv.
Noen mennesker har blitt så såret i relasjoner at de har problemer med å danne nye. Dette kan være barn- voksen relasjoner, det kan være kjærlighetsforhold eller vennskap. Barn som blir avvist kan få problemer med tilliten til andre mennesker. Dette kan sette så dype spor at det til slutt blir en del av barnet. Forankringen har blitt så kraftig at det kan være vanskelig å endre den. Det er imidlertid mulig via bevisstgjøring. Bevisstgjøringsprosessene tar ofte tid, men det er mulig å etterhvert se sammenhengene, og dermed klare å gi slipp på det vanskelige. Man heles i relasjoner av tillit.

Et liv uten relasjoner, uten venner, kollegaer og andre kan bli svært ensomt og kanskje også vanskelig. Allikevel er det noen mennesker som velger dette. Eller velger de? Kanskje sannheten er at de ikke våger å knytte seg til andre. Grunnene til at mennesker velger det de gjør kan være så mange, men jeg tenker at vi uansett skal møte alle med respekt, et åpent blikk og et smil. Det kan utgjøre en forskjell. Til tross for dette så skal vi være klar over at varmen fra et annet menneske kan skremme vekk en person som er redd for nære relasjoner. Man må Ia alle relasjoner utvise varhet og ydmykhet.
Jeg kjenner et menneske som valgte å ikke ta sitt eget liv i en vanskelig livssituasjon, fordi vedkommende fikk et indre bilde av sine barn. Redningen var en relasjon som var sterk, sterkere enn frykten for livet.

Vi fødes i relasjoner, vi såres i relasjoner og vi heles i relasjoner.

  • 124 visninger

Liker

Kommentarer